کتابخانه

پروژه کتابخانه مرکزی خرم آباد سال 80 کلنگ زنی شده اما با گذشت حدود 17 سال هنوز کتابی به خود ندیده است.

به گزارش ایسنا، برای افتتاح این پروژه وعده های زیادی داده شد که آخرین آن افتتاح فاز نخست تا خرداد 96 بود که وعده ای بیش نبود و خبری از افتتاح نشد.

کتابخانه مرکزی در حالی روزگار می گذارند که بیم آن می رود زمانی که به طور کامل به بهره برداری برسد، فرسوده شود چون با این شرایط امکان تکمیل این پروژه ی به "درازا کشیده" تا انتهای دهه دوم کلنگ زنی اش دور از ذهن نیست.

علی جهان آرا، مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان درباره آخرین وضعیت این پروژه به ایسنا گفت: به تازگی 35 میلیارد ریال اعتبار برای کتابخانه مرکزی درنظر گرفته شده که امیدواریم همه این مبلغ تخصیص داده شود.

وی ادامه داد: با این پول فاز نخست پروژه که شامل سایت اداری کتابخانه های عمومی استان، سالن های قرائت، سالن آمفی تئاتر و کتابخانه است تکمیل خواهد شد. همچنین با این اعتبار بخش اعظمی از فاز دوم نیز انجام می شود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان با بیان اینکه پیمانکار همچنان در این پروژه مشغول است و کار تعطیل نیست، تصریح کرد: پیش بینی می کنیم با ادامه این روند در سال جاری فاز نخست به بهره برداری برسد.

عکس خبر تزئینی است.

انتهای پیام

ارزلرستانتئاترتعطیلی