تیراندازی در میدان المپیک تهران/ کشته و مجروح شدن ۲ زورگیر
المپیکتهرانپلیسمرگزنمصدومیت