شریان نیوز - با توجه به گرم شدن هوا و فرارسیدن فصل تابستان استقبال مردم از استخرهای استان بیشتر می شود، اما استقبال مردم از اماکن آبی، باید نظارتی را در دستور کار قرار دهد.

استان قم در سال 93 شاهد یک اتفاق ناگوار دریکی از استخرهای خود بود که براثر افزایش بیش ازحد گاز کلر چندین تن مسموم شدند.

پس از آن حدود 5 ماه پیش بود که یک کودک در استخری دچار حادثه شد و به کما رفت و اکنون با بیماری فراموشی دست وپنجه نرم می کند و این دومین قربانی استخر بود.
 
کودک 8 ساله قمی، در استخر غرق شدکودک 8 ساله قمی، در استخر غرق شد

بر اساس اعلام اورژانس استان قم، عصر روز گذشته پسربچه 8 ساله دریکی از استخرهای استان غرق و دچار خفگی شده است و در آن لحظه به نظر می رسد تجهیزات و متخصصان بر بالین فرد مصدوم حضور نداشته اند.

پس از حضور اورژانس در محل حادثه و انجام عملیات های احیای قلبی و ریوی آغازشده و این کودک را به بیمارستان امام رضا (ع) می رسانند.

تلاش های پرسنل بیمارستان امام رضا (ع) نیز به منظور برخی اقدامات درمانی تکمیلی برای کودک ادامه یافته و در ادامه هماهنگی های لازم جهت اقدامات تکمیلی درمانی و انتقال و بستری کودک در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان حضرت معصومه (س) به انجام رسید.

طبق آخرین گزارشات وضعیت مصدوم مساعد نیست در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان بستری شده است.

شنیده ها حاکی از آن است ناجی غریق این استخر پس از وقوع حادثه دچار افت فشار استرس شده و به بیمارستان منقل شده است.
 
 کودک ۸ ساله ای که در استخر قصر آبی پردیسان قم غرق شده بود فوت کرد
این کودک در جلسه اول کلاس آموزش شنا پنج دقیقه در زیر آب بود، اما نه مربی متوجه غرق شدنش شده بود و نه غریق نجات!
پسربچه 8ساله عصر دیروز دریکی از استخر استان قم غرق شد.
قمتصویربیماریمصدومیتکودکشنابیمارستان