رئیس فوریت های پزشکی اردبیل از مصدومیت یک جوان سرعینی بر اثر برخورد صاعقه در روستای ورنیاب خبر داد.
 رئیس فوریت های پزشکی اردبیل از مصدومیت یک جوان سرعینی بر اثر برخورد صاعقه در روستای ورنیاب خبر داد.

بهرام حافظی فر امروز در گفت وگویی گفت: بر اساس گزارشات ارسالی و در پی رگبارهای بهاری یک جوان در روستای ورنیاب سرعین بر اثر برخورد صاعقه مصدوم شد.

رئیس فوریت های پزشکی اردبیل اظهار کرد: مصدوم جهت بررسی بیشتر از جهت عوارض احتمالی به بیمارستان فاطمی انتقال منتقل شد.

وی به رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان در هنگام وقوع رعد و برق تاکید کرد و گفت: رعایت نکات ایمنی امکان برخورد صاعقه را کاهش داده و از بروز حوادث مشابه پیش گیری خواهد کرد.
پزشکیاردبیلمصدومیتبیمارستان