فریبا کارگر،بانوی قهرمان کاراته کار فریدنی بر اثر سانحه رانندگی در جاده تهران، صبح روز گذشته درگذشت.

فریبا کارگر،بانوی قهرمان کاراته کار فریدنی بر اثر سانحه رانندگی در جاده تهران، صبح روز گذشته درگذشت.

گفته می شود فریبا کارگر بر اثر سانحه تصادف در دم جان باخته و همسر و دختر این بانوی قهرمان کاراته کار نیز در حادثه رانندگی جان خود را از دست دادند.

این بانوی جوان در طول سالهای ورزشی خود توانست با کسب عناوین مختلف در رشته کاراته باعث افتخار آفرینی برای این شهرستان شود و همچنین وی توانسته بود شاگردان بسیاری را در این رشته پرورش دهد.

 
تهرانتصادفمرگدخترکارگر