داعش تصویر لحظه شهادت محسن حججی را منتشر کرده است.
محسن حججی یکی از مدافعان حرم اهل بیت (ع) بود که دو روز پیش در درگیری با داعش به اسارت درآمد و امروز توسط خونخواران داعشی به شهادت رسید. در ادامه تصاویری از لحظه اسارت و نحوه شهادت شهید محسن حججی را مشاهده می کنید. داعش تصویر لحظه شهادت محسن حججی را منتشر کرده است. 
به حرمت خانواده این شهید عالی قدر تصاویر مربوط به پس از شهادت ایشان منتشر نمیشود 
تصویری از لحظه بریدن سر شهید مدافع حرم ایرانی توسط داعش
تروریستشهیدتصویر